DRAGON FESTIVAL

Posádka “Buď lepší“ vytvorila svoju prvú vlnu na brehu trenčianskeho Váhu v máji 2010 a začali sme pravidelne organizovať prvé tréningy. Stále k nám pribúdajú noví členovia, ktorí  majú chuť si zatrénovať na amatérskej úrovni, alebo  len tak si vyskúšať pádlovanie na dračej lodi.

Tento rok organizujeme aj preteky malých dračích lodí ktoré budú 25.augusta 2018. 

SMALL DRAGON BOAT FESTIVAL

Buď lepší – small Dragon Boat Festival,
Trenčín, 25. augusta 2018

MIESTO: Trenčín
ORGANIZÁTOR : PROMOLINE PLUS, s.r.o., eventová agentúra, BUĎ LEPŠÍ, o.z. (spoluorganizátor),
ŠTARTOVNÉ: U24, Školské posádky 80, – €,
ženy  100, – €.
OPEN, MIX: 150, – €.
Firmy, Hobby 180, – €.

Číslo účtu: SK 46 0200 0000 0037 5521 40 51, do poznámky zadajte názov tímu.

Konečná uzávierka prihlášok je v stredu 22.8.2018, alebo do naplnenia kapacity. 

Predbežný časový harmonogram závodov:

Streda 22.8. 2018

 
Uzatvorenie prihlášok, deadline uhradenia štartovného, rozlosovanie jázd.

Piatok 24.8. 2018
16:00 – 19:00 hod

 
Tréningové jazdy (30 min). V prípade záujmu treba objednať vopred

Sobota 25.8. 2018
8:30 hod
9:30 hod
12:30 hod
13:00 hod
18:00 hod

 
Porada kapitánov (všetky tími)
Závod 200 a 500 m 1. skupina
Slávnostné otvorenie
Závod 200 a 500 m 2. skupina
Vyhodnotenie vítazov a ukončenie pretekov

pdf-512

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu.

Súťažné pravidlá:

V súlade s medzinárodnými pravidlami dračích závodov. Kapitánom budú vysvetlené na porade.

Kategórie: 10 miestne dračie lode

Vytvorte si vlastný tím z 8-10 pádlujúcich a 1 bubeníka
Kormidelníka a dračie lode zabezpečí usporiadateľ

1. Skupina: AMATÉRSKA

Firmy a Hobby :
Ženy*:
U24: (Under 24)*:
Školský pohár*

V posádke musia byť minimálne 2 pádlujúce ženy. (Hobby – prvé preteky v sezóne)
Čisto ženské posádky.
Pre ročníky od 1994 do 2004.
Študenti alebo učitelia základných, stredných a vysokých škôl.

2. Skupina: FUN a SPORT

OPEN:
MIX**:

Nerozhoduje zloženie posádky (môže byť čisto mužská posádka).
V posádke musia byť minimálne 4 pádlujúci opačného pohlavia.

*Ak sa prihlásia minimálne 3 posádky, pôjdu samostaný závod. Inak budú priradené do kategórie Firmy a Hobby.
**Ak sa prihlásia minimálne 3 posádky pôjdu samostaný závod. Inak budú zaradené do kategórie OPEN.

Registrácia

Pridajte členov do tímu/ alebo vyplnené tlačivo “vyhlásenie članov tímu”a prineste na zraz kapitánov

Podmienky akcie

PROMOLINE PLUS, s. r. o., so sídlom Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín, IČO: 50 571 656

PODUJATIE: Small Dragon Boat Festival 24. -25. 8. 2018 (ďalej len „Podujatie”)

Online registráciou tohto Vyhlásenia výslovne potvrdzujem, že som si prečítal nasledovné dokumenty:
a) Súťažné pravidlá Podujatia a pokyny organizátora,
b) Pravidlá pre Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov a
c) Pravidlá pre bezpečnosť,
pričom tieto dokumenty sú voľne prístupne na www.dragonfestival.sk a zároveň budú k nahliadnutiu aj v mieste Podujatia, počas celého jeho trvania a zaväzujem sa tieto dokumenty dodržiavať počas celého Podujatia.
Zároveň svojim podpisom na tomto vyhlásení udeľujem organizátorovi pretekov PROMOLINE PLUS s.r.o., so sídlom Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín, IČO: 50 571 656 (ďalej len “Organizátor”) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa §11 zák. č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov uvedených v tomto vyhlásení a fotografických snímok a audiovizuálnych záznamov mojej osoby vyhotovených Organizátorom počas konania Podujatia a to za účelom spracovania údajov pre prihlasovanie a registráciu účasti na Podujatí, spracovania štartovacej listiny Podujatia, spracovania výsledkovej listiny Podujatia a pre marketingové a spravodajské účely týkajúce sa tohto a ďalších ročníkov Podujatia (spracovanie a šírenie v obrazových, printových, zvukovoobrazových komunikačných kanáloch: TV, rozhlas, facebook, youtube a pod.). Doba platnosti súhlasu je 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Som si vedomý, že poskytnutie mojich osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Organizátorovi ako aj skutočnosti, že môžem využiť svoje ďalšie práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vyhlasujem, že sa Podujatia zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť a v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudeme u Organizátora uplatňovať.
Ďalej vyhlasujem, že som čítal toto vyhlásenie, obsah mi je jasný a rozumiem všetkému, čo je v ňom uvedené, na znak čoho ho dobrovoľne ho potvrdzujem svojim podpisom (podpisom zákonného zástupcu) a udeľujem súhlas aj s ohľadom na osoby, ktorých som zákonným zástupcom. Všetky údaje som uviedol pravdivo a nič som nezatajil.

Podmienky akcie

PROMOLINE PLUS, s. r. o., so sídlom Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín, IČO: 50 571 656

PODUJATIE: Small Dragon Boat Festival 24. -25. 8. 2018 (ďalej len „Podujatie”)

Online registráciou tohto Vyhlásenia výslovne potvrdzujem, že som si prečítal nasledovné dokumenty:
a) Súťažné pravidlá Podujatia a pokyny organizátora,
b) Pravidlá pre Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov a
c) Pravidlá pre bezpečnosť,
pričom tieto dokumenty sú voľne prístupne na www.dragonfestival.sk a zároveň budú k nahliadnutiu aj v mieste Podujatia, počas celého jeho trvania a zaväzujem sa tieto dokumenty dodržiavať počas celého Podujatia.
Zároveň svojim podpisom na tomto vyhlásení udeľujem organizátorovi pretekov PROMOLINE PLUS s.r.o., so sídlom Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín, IČO: 50 571 656 (ďalej len “Organizátor”) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa §11 zák. č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov uvedených v tomto vyhlásení a fotografických snímok a audiovizuálnych záznamov mojej osoby vyhotovených Organizátorom počas konania Podujatia a to za účelom spracovania údajov pre prihlasovanie a registráciu účasti na Podujatí, spracovania štartovacej listiny Podujatia, spracovania výsledkovej listiny Podujatia a pre marketingové a spravodajské účely týkajúce sa tohto a ďalších ročníkov Podujatia (spracovanie a šírenie v obrazových, printových, zvukovoobrazových komunikačných kanáloch: TV, rozhlas, facebook, youtube a pod.). Doba platnosti súhlasu je 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Som si vedomý, že poskytnutie mojich osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Organizátorovi ako aj skutočnosti, že môžem využiť svoje ďalšie práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vyhlasujem, že sa Podujatia zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť a v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudeme u Organizátora uplatňovať.
Ďalej vyhlasujem, že som čítal toto vyhlásenie, obsah mi je jasný a rozumiem všetkému, čo je v ňom uvedené, na znak čoho ho dobrovoľne ho potvrdzujem svojim podpisom (podpisom zákonného zástupcu) a udeľujem súhlas aj s ohľadom na osoby, ktorých som zákonným zástupcom. Všetky údaje som uviedol pravdivo a nič som nezatajil.

pdfs-512.png.6032017addac747c4360d6a0f5e572a0

Vyhlásenie členov tímu

pdfs-512.png.6032017addac747c4360d6a0f5e572a0

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

pdfs-512.png.6032017addac747c4360d6a0f5e572a0

Pravidlá pre bezpečnosť

Tím Kategória Trať
1. Technodrát Firmy a Hobby 200, 500
2. Buď lepší - MIX Mix 200, 500
3. The Beasts Mix 200

Organizuje

Spoluorganizátor

Partneri

Kontakty

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ SME TU PRE KAŽDÚ VAŠU OTÁZKU, PODNET, NÁVRH NA ZLEPŠENIE.

PROMOLINE PLUS, s. r. o.

Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín
IČO 50571656
DIČ 2120390998

Organizácia eventu

(Firmy a marketing)
Tel.: 0905 724 197
info@promoline.sk

Organizácia závodu a tréningy

(Tímy)
Tel.: 0905 911 890
lobo@budepsi.sk